DOMPLUS Sp. z o.o.
ul. Wygoda 13, 44-240 Żory
tel. 601 99 84 98
e-mail: domplus@domplus.info

Dane rejestrowe spółki :
KRS: 0000218452
prowadzony przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach,
NIP: 651-13-43-520
Kapitał zakładowy: 50 000,- zł